Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 02/08/2022

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0242102

SIEU THI SUN MART

16 TAM TRINH,HOANG MAI,HA NOI

02439288880

20220718 23: 36

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 10/8/2022

2

A1181002

VPBANK PHAM VAN HAI CDM

83 PHAM VAN HAI, PHUONG 3,TAN BINH,HO CHI MINH

02839910980

20220729 09: 53

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 8/8/2022

3

A1356002

VPBANK DAKLAK CDM

35-37 NGO QUYEN, PHUONG TAN LOI,BUON ME THUOT,DAK LAK

02623661111

20220801 07: 26

78h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A0158011

SONG HONG NAM DINH II

QUOC LO 10, PHUONG LOC HA,NAM DINH,NAM DINH

02283830545

20220731 22: 52

61h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A0224001

VPBANK QUANG TRI

16 HUNG VUONG, PHUONG 1,DONG HA,QUANG TRI

02333556883

20220801 18: 39

41h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A0361001

VPBANK HUNG YEN

KHU CN PHO NOI B, XA NGHIA HIEP,YEN MY,HUNG YEN

02213856666

20220802 02: 00

37h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

7

A0138001

VPBANK CAM PHA

308 TRAN PHU, PHUONG CAM THANH,CAM PHA,QUANG NINH

02033723818

20220802 15:40

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 4/8/2022


VPBank NEO