Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 02/3/2022

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0103009

CONG TY LUCKY VIETNAM II

KHU TIEU TRA,DUONG KINH,HP

02253757799

20220221 17: 41

142h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

2

A0103008

CONG TY LUCKY VIETNAM I

KHU TIEU TRA,DUONG KINH,HP

02253757799

20220228 22: 50

59h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A0361003

CONG TY KET CAU THEP 568

KM33,QL5,MINHDUC,MYHAO,HUNGYEN

02213856666

20220301 22: 22

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 7/3/2022

4

A0158023

SONG HONG XUAN TRUONG I

TO18,TRUONGCHINH,X.TRUONG,N.DINH

02283830545

20220302 15: 20

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 4/3/2022


VPBank NEO