Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 31/10/2021

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A1252008

ATM VPBANK LINH DAM CDM

BT1- 0 18 BAC LINH DAM,H.MAI, HN

02435401864

20211026 12: 53

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 05/11/2021

2

A1252009

VPBANK LINH DAM CDM II

BT1- 0 18 BAC LINH DAM,H.MAI, HN

02435401864

20211026 12: 56

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 05/11/2021

3

A0166001

VPBANK BIM SON

18 NGUYEN HUE,BIM SON,THANH HOA

02373771595

20211016 17: 35

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 05/11/2021

4

A0103015

CONG TY TNHH NAM THUAN

THON RUC LIEN,THUYSON,T.NGUYEN

02253757799

20211027 16: 45

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 05/11/2021

5

A0102120

ATM CONG TY KEUM DAM VINA

KP PHUOC HAI, TX TANUYEN,B.DUONG

02743683979

20211029 11: 36

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 05/11/2021

6

A0310001

VPBANK HA THANH

72 NGUYEN TRAI, THANH XUAN, HN

02466640036

20211029 02: 57

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 05/11/2021

7

A0220011

CTY TRANSON VIET NAM II

KCN LUONG SON, HOA BINH

02183897068

20211029 05: 17

62h

ATM đã hoạt động bình thường

8

A0220007

CTY TRANSON VIET NAM I

KCN LUONG SON, HOA BINH

02183897068

20211029 05: 00

62h

ATM đã hoạt động bình thường


VPBank NEO