Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 30/05/2021

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0132004

CONG TY MAY HAN VIET

THI TU BAO SON, BAO SON, LUC NAM, BAC GIANG

02043555565

20210511 19: 24

 

Đến khi có thông báo mới của chính quyền địa phương

2

A1170003

VPBANK KIEN GIANG CDM

4 TRAN PHU, PHUONG VINH THANH, RACH GIA, KIEN GIANG

2973948111

20210526 03: 52

744h

Dự kiến dừng hoạt động đến 26/6/2021

3

A0170001

VPBANK KIEN GIANG

4 TRAN PHU, PHUONG VINH THANH, RACH GIA, KIEN GIANG

2973948111

20210526 04: 14

744h

Dự kiến dừng hoạt động đến 26/6/2021

4

A0186001

VPBANK QUANG TRUNG

184 QUANG TRUNG, HONG BANG, HAI PHONG

2253521067

20210529 11: 03

45h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A0158004

ATM CONG TY YAMANI II

XA NAM HONG, NAM TRUC, NAM DINH

2283830545

20210530 02: 30

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 01/6/2021

6

A1158005

ATM VPBANK NAM DINH CDM

69 LE HONG PHONG, PHUONG NGUYEN DU, NAM DINH

2283830545

20210529 16: 53

39h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

7

A1119073

VPBANK THANG LONG CDM

91 NGUYEN CHI THANH, PHUONG LANG HA, DONG DA, HA NOI

2439288880

20210529 15: 45

41h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

8

A0269002

VPBANK GIA DINH

269 PHAN XICH LONG, PHUONG 2, PHU NHUAN, HO CHI MINH

2835176227

20210529 14: 29

45h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

9

A0282001

VPBANK LE THANH NGHI

215 LE THANH NGHI, HAI DUONG

2203837815

20210529 21: 31

32h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

10

A0103014

CONG TY REGINA IV

9 DONG TAY,KDT VSIP HAIPHONG,X.DUONGQUAN, THUY NGUYEN, HAI PHONG

2253757799

20210527 11: 05

100h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

11

A1117001

VPBANK THANH XUAN CDM

601 NGUYEN TRAI, THANH XUAN NAM

2435524968

20210529 15: 17

45h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

12

A0242174

TOA NHA ECOHOMES2 II

DUONG TAN XUAN, DONG NGAC, BAC TU LIEM, HA NOI

2439288880

20210529 16: 12

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 01/6/2021

13

A0158002

VPBANK NAM DINH

69 LE HONG PHONG, PHUONG NGUYEN DU, NAM DINH

2283830545

20210529 16: 50

27h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

14

A0158025

SONG HONG NAM DINH III

105 NGUYEN DUC THUAN, PHUONG THONG NHAT, NAM DINH

2283830545

20210530 01: 02

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 01/6/2021


VPBank NEO