Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 30/03/2021

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0170001

VPBANK KIEN GIANG

4 TRAN PHU, PHUONG VINH THANH

2973948111

20210319 08:50

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 02/04/2021

2

A0224001

VPBANK QUANG TRI

16 HUNG VUONG, PHUONG 1, DONG HA, QUANG TRI

02333556883

20210329 14:39

43h

Máy đã hoạt động bình thường

3

A0158013

CONG TY MAY VIET POWER II

XOM 2, HAI TAN, HAI HAU, NAM DINH

02283830545

20210329 15:17

43h

Máy đã hoạt động bình thường


VPBank NEO