Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 29/12/2021

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0306001

VPBANK DONG HOI

59 TOHUU,TK11,N.LY,D.HOI, Q.BINH

02323846969

20211108 14: 04

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 05/01/2022

2

A0132029

TRUONG DH KTHC CAND

T. DHKT HAU CAN,TT HO, BAC NINH

02223893686

20211207 14: 48

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường từ 30/12/2021 10:41:22

3

A0272001

VPBANK BEN LUC

83 NGUYEN HUU THO,B.LUC,LONG AN

02723637696

20211220 11: 35

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 31/12/2021

4

A0102083

ATM CONG TY TAI CHINH FE

144 CONG HOA,P.12,TAN BINH,TPHCM

02839485934

20211228 15:42

48h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A1123002

ATM VPBANK THU DUC CDM

100C DANG VAN BI, THU DUC,TP HCM

02837222182

20211227 18: 54

46h

Máy ATM đã hoạt động bình thường từ 29/12/2021 5:24:34 PM

6

A0225003

CONG TY CP MAY THANH HUNG

XA TAN CUONG, THAI NGUYEN

02083656769

20211228 23: 30

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 31/12/2021

7

A0102120

ATM CONG TY KEUM DAM VINA

KP PHUOC HAI, TX TANUYEN,B.DUONG

02743683979

20211227 14: 31

70h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

8

A0220008

BUU DIEN BAI CHAO

XA TU SON, KIM BOI, HOA BINH

02183897068

20211229 11: 05

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 31/12/2021

9

A0158016

CONG TY TT PRO SPORT II

KHU 4A,TT NGODONG,G.THUY,N.DINH

02283830545

20211229 22: 30

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 31/12/2021

10

A0102109

CONG TY CP TAP DOAN GIA DINH

KP1A,AN PHU,THUAN AN,BINH DUONG

02743683979

20211229 17: 52

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 31/12/2021

11

A0284001

VPBANK GANG THEP

542_544 CMT8, TP THAI NGUYEN

02083734868

20211229 14: 46

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 31/12/2021


VPBank NEO