Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 29/08/2021

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A1170003

VPBANK KIEN GIANG CDM

4 TRAN PHU, RACH GIA, KIEN GIANG

2973948111

20210526 06: 03

2700h

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/9/2021

2

A0170001

VPBANK KIEN GIANG

4 TRAN PHU, RACH GIA, KIEN GIANG

2973948111

20210526 04: 14

2701h

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/9/2021

3

A0225004

CONG TY INOX HAI NGA

XOMCHUA,X.NAMTIEN,P.YEN,T.NGUYEN

02083656769

20210724 19: 34

 

Dự kiến di dời do giải phóng mặt bằng

4

A0108002

TTTM VINCOM CENTER HA LONG

KHU COT DONG HO,HA LONG, Q.NINH

02033657668

20210813 04:53

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/9/2021

5

A0132026

CONG TY CP QUOC TE ALPHA

LO E13-E14, CCNDN DONGTHO,B.NINH

02223893686

20210812 20: 15

398h

ATM đã hoạt động bình thường

6

A0102111

CONG TY CP TAP DOAN GIA DINH II

KP1A, AN PHU, THUAN AN, B.DUONG

02743683979

20210814 13: 59

772h

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/9/2021

7

A0102109

CONG TY CP TAP DOAN GIA DINH

KP1A,AN PHU,THUAN AN,BINH DUONG

02743683979

20210818 14: 00

675h

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/9/2021

8

A0102071

ATM DONG THANH

HUONG LO 80B, D.THANH,HOCMON,HCM

02838210076

20210823 12: 32

566h

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/9/2021

9

A0102064

TOA NHA DIEN BIEN PHU

199 DIEN BIEN PHU,BINHTHANH, HCM

02838210076

20210822 23: 39

566h

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/9/2021

10

A0102113

BIG C DI AN

DL BINH DUONG,THUDAUMOT,B.DUONG

02743683979

20210828 04: 47

445h

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/9/2021

11

A0147001

VPBANK NHA TRANG

26 YERSIN,TP NHA TRANG,KHANH HOA

02583561887

20210828 10: 19

440h

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/9/2021

12

A1130002

VPBANK LE CHAN CDM

230-232 TO HIEU, LE CHAN, HP

02253955905

20210828 16: 38

40h

ATM đã hoạt động bình thường

13

A0149001

VPBANK LACH TRAY

276B LACH TRAY, LE CHAN, HP

02253847355

20210828 15: 47

41h

ATM đã hoạt động bình thường

14

A1103004

VPBANK HAI PHONG CDM

31-33 PHAM NGU LAO,NGO QUYEN, HP

02253757799

20210828 16: 40

40h

ATM đã hoạt động bình thường

15

A1295002

VPBANK TRAN NGUYEN HAN CDM

170A TRAN NGUYEN HAN,LE CHAN, HP

02253719885

20210828 16: 21

40h

ATM đã hoạt động bình thường

16

A0186001

VPBANK QUANG TRUNG

184 QUANG TRUNG,HONG BANG,HP

02253521067

20210828 16: 21

40h

ATM đã hoạt động bình thường

17

A0242038

CONG AN QUAN HA DONG

KM15,QL6,P.PHU LAM,Q.HA DONG,HN

02462662577

20210828 10: 52

48h

ATM đã hoạt động bình thường

18

A0129001

VPBANK LE HONG PHONG

LO22B-13LEHONGPHONG,N.QUYEN,HP

02253552533

20210828 16: 31

48h

ATM đã hoạt động bình thường

19

A0158013

CONG TY MAY VIET POWER II

XOM 2,HAI TAN,HAI HAU,NAM DINH

02283830545

20210828 17: 06

48h

ATM đã hoạt động bình thường

20

A0187001

VPBANK KIEN AN

125 TRAN THANH NGO, KIEN AN, HP

02253577755

20210828 16: 27

48h

ATM đã hoạt động bình thường

21

A0256001

VPBANK HAI AN

346 VAN CAO,HAI AN, HP

02253545118

20210828 16: 13

48h

ATM đã hoạt động bình thường

22

A0103001

VPBANK HAI PHONG

31-33 PHAM NGU LAO,NGO QUYEN, HP

02253757799

20210828 15: 47

48h

ATM đã hoạt động bình thường

23

A1205002

VPBANK THUY NGUYEN CDM

46DA NANG,TT.NUI DEO,T.NGUYEN,HP

02253642624

20210828 16: 36

48h

ATM đã hoạt động bình thường

24

A1129002

VPBANK LE HONG PHONG CDM

LO22B-13LEHONGPHONG,N.QUYEN,HP

02253552533

20210828 16: 32

48h

ATM đã hoạt động bình thường

25

A1149002

VPBANK LACH TRAY CDM

276B LACH TRAY, LE CHAN, HP

02253847355

20210828 16: 29

48h

ATM đã hoạt động bình thường

26

A0130001

VPBANK LE CHAN

230-232 TO HIEU, LE CHAN, HP

02253955905

20210828 16: 14

48h

ATM đã hoạt động bình thường

27

A1222002

ATM VPBANK BAC NINH CDM

34 LY THAI TO, BAC NINH

02223893686

20210828 22: 15

33h

ATM đã hoạt động bình thường

28

A0242160

CONG TY TNHH MTV NGOC VIET I

TT VAN DINH, HUYEN UNG HOA, HN

02435378701

20210828 08: 28

50h

ATM đã hoạt động bình thường

29

A1187002

VPBANK KIEN AN CDM

125 TRAN THANH NGO, KIEN AN, HP

02253577755

20210828 16: 39

40h

ATM đã hoạt động bình thường


VPBank NEO