Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 28/6/2021

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0132004

CONG TY MAY HAN VIET

THI TU BAO SON, BAO SON, LUC NAM, BAC GIANG

02043555565

20210511 19: 24

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

2

A1170003

VPBANK KIEN GIANG CDM

4 TRAN PHU, PHUONG VINH THANH, RACH GIA, KIEN GIANG

2973948111

20210526 03: 52

744h

Dự kiến dừng hoạt động đến 26/7/2021

3

A0170001

VPBANK KIEN GIANG

4 TRAN PHU, PHUONG VINH THANH, RACH GIA, KIEN GIANG

2973948111

20210526 04: 14

744h

Dự kiến dừng hoạt động đến 26/7/2021

4

A0132012

XI NGHIEP MAY LANG GIANG II

THON BANG, XA NGHIA HOA, LANG GIANG, BAC GIANG

02043555565

20210622 18: 53

118h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A1204002

VPBANK DOI CAN CDM

279 DOI CAN, PHUONG NGOC HA, BA DINH, HA NOI

02437226171

20210623 08:55

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 05/7/2021

6

A0132010

CONG TY CP MAY TIEN LUC

THON GIUA, XA TIEN LUC, HUYEN LANG GIANG, BAC GIANG

02043555565

20210626 21: 01

38h

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/6/2021

7

A0132015

CONG TY XNK MAY DAI LAM

THON DEU, XA DAI LAM, LANG GIANG, BAC GIANG

02043555565

20210627 17: 40

39h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

8

A0341001

VPBANK QUAN 2

278 TRAN NAO, PHUONG BINH AN, QUAN 2, HO CHI MINH

02837408567

20210629 17: 57

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 10/7/2021

9

A1341002

VPBANK QUAN 2 CDM

278 TRAN NAO, PHUONG BINH AN, QUAN 2, HO CHI MINH

02837408567

20210629 17: 48

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 10/7/2021

10

A0108002

TTTM VINCOM CENTER HA LONG

KHU COT DONG HO, PHUONG BACH DANG

02033657668

20210627 21: 41

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 05/7/2021


VPBank NEO