Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 28/03/2021

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0107002

VPBANK CAN THO

52-54 TRAN VAN KHEO, NINH KIEU, CAN THO

2923815766

20210322 08:07

173h

Máy đã hoạt động bình thường

2

A0170001

VPBANK KIEN GIANG

4 TRAN PHU, PHUONG VINH THANH

2973948111

20210319 08:50

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 31/3/2021


VPBank NEO