Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 28/02/2021

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0242041

DOI CSTT PHAN UNG NHANH

119B THAI HA, DONG DA, HA NOI

2462662577

20210227 19: 06

72h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

2

A0132030

CONG TY GOLDSUN BAC NINH

LO H12, KCN QUE VO 1, BAC NINH

2223893686

20210227 18: 40

38h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A1175001

VPBANK CHO VINH CDM

20 CAO THANG, VINH, NGHE AN

2383581631

20210226 17: 20

70h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A0108002

TTTM VINCOM CENTER HA LONG

KHU COT DONG HO, PHUONG BACH DANG, HA LONG, QUAN NINH

2033657668

20210227 08: 15

72h

Dự kiến dừng hoạt động đến 02/03/2021 do yêu cầu giãn cách xã hội tại Quảng Ninh


VPBank NEO