Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 27/6/2021

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0132004

CONG TY MAY HAN VIET

THI TU BAO SON, BAO SON, LUC NAM, BAC GIANG

02043555565

20210511 19: 24

 

Đến khi có thông báo mới của chính quyền địa phương

2

A1170003

VPBANK KIEN GIANG CDM

4 TRAN PHU, PHUONG VINH THANH, RACH GIA, KIEN GIANG

2973948111

20210526 03: 52

744h

Dự kiến dừng hoạt động đến 26/7/2021

3

A0170001

VPBANK KIEN GIANG

4 TRAN PHU, PHUONG VINH THANH, RACH GIA, KIEN GIANG

2973948111

20210526 04: 14

744h

Dự kiến dừng hoạt động đến 26/7/2021

4

A0132018

MAY BAC GIANG-LUC NAM II

TT DOI NGO, HUYEN LUC NAM, BAC GIANG

02043555565

20210622 19: 44

141H

Máy ATM đã hoạt động lại

5

A0132017

MAY BAC GIANG-LUC NAM I

TT DOI NGO, HUYEN LUC NAM, BAC GIANG

02043555565

20210622 19: 41

141H

Máy ATM đã hoạt động lại

6

A0132012

XI NGHIEP MAY LANG GIANG II

THON BANG, XA NGHIA HOA, LANG GIANG, BAC GIANG

02043555565

20210622 18: 53

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/6/2021

7

A1204002

VPBANK DOI CAN CDM

279 DOI CAN, PHUONG NGOC HA, BA DINH, HA NOI

02437226171

20210623 08:55

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 05/7/2021

8

A0158024

SONG HONG XUAN TRUONG II

TO 18, DUONG TRUONG CHINH, XUAN TRUONG, NAM DINH

02283830545

20210625 00: 49

82h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

9

A0242039

TT HUAN LUYEN VA BOI DUONG

DUONG TO HIEU, HA DONG, HA NOI

02462662577

20210626 09: 59

53h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

10

A0132010

CONG TY CP MAY TIEN LUC

THON GIUA, XA TIEN LUC, HUYEN LANG GIANG, BAC GIANG

02043555565

20210626 21: 01

38h

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/6/2021

11

A0158023

SONG HONG XUAN TRUONG I

TO 18, DUONG TRUONG CHINH, XUAN TRUONG, NAM DINH

02283830545

20210625 01: 04

82h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

12

A0158013

CONG TY MAY VIET POWER II

XOM 2, HAI TAN, HAI HAU, NAM DINH

02283830545

20210626 16: 16

40h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

13

A0254001

VPBANK HUNG VUONG

17 BUI BANG DOAN, PHUONG TAN PHONG, QUAN 7, HO CHI MINH

02854461233

20210624 13: 58

87h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

14

A1242175

TOA NHA CT2A CO NHUE CDM

TOA NHA CT2 CO NHUE, P. CO NHUE, BAC TU LIEM, HA NÔI

02439288880

20210626 14: 49

45h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

15

A1254002

VPBANK HUNG VUONG CDM

17 BUI BANG DOAN, PHUONG TAN PHONG, QUAN 7, HO CHI MINH

02854461233

20210624 17: 12

87h

Máy ATM đã hoạt động bình thường


VPBank NEO