Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 26/12/2021

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0306001

VPBANK DONG HOI

59 TOHUU,TK11,N.LY,D.HOI, Q.BINH

02323846969

20211108 14: 04

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/12/2021

2

A0132029

TRUONG DH KTHC CAND

T. DHKT HAU CAN,TT HO, BAC NINH

02223893686

20211207 14: 48

 

Máy ATM sẽ phục vụ khách hàng sau khi hết thời gian cách ly y tế

3

A1300002

VPBANK LAGI CDM

153A11 LE LOI,TX LAGI,BINH THUAN

02523835620

20211220 10:51

 

ATM đã hoạt động bình thường

4

A0272001

VPBANK BEN LUC

83 NGUYEN HUU THO,B.LUC,LONG AN

02723637696

20211220 11: 35

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/12/2021

5

A0102082

ATM CONG TY MAY VIET MY

27 DO VAN DAY, HOOCMON, TP HCM

02839485934

20211225 15: 31

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/12/2021

6

A0103003

VINCOM HAI PHONG

1 LE THANH TONG,NGOQUYEN, HP

02253757799

20211224 22: 04

 

ATM đã hoạt động bình thường

7

A0102102

ATM TTVH QUAN BINH THANH

142 DINH TIEN HOANG,B.THANH,HCM

02839101868

20211224 18: 54

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/12/2021

8

A0155008

ATM COOPMART BIEN HOA

121 QL15, TAN TIEN, B.HOA, D.NAI

02513948958

20211224 09: 42

 

ATM đã hoạt động bình thường


VPBank NEO