Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 22/03/2021

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0205001

VPBANK THUY NGUYEN

46DA NANG,TT NUI DEO, THUY NGUYEN, HAI PHONG

2253642624

20210319 18: 47

120h

Đang khắc phục, dự kiến dừng hoạt động đến 24/3/2021

2

A0107002

VPBANK CAN THO

52-54 TRAN VAN KHEO, NINH KIEU, CAN THO

2923815766

20210322 08:07

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 29/3/2021


VPBank NEO