Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 22/02/2021

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0102035

TOA NHA EVERICH

968 DUONG 3-2, PHUONG 15, QUAN 11, HO CHI MINH

02838210076

20210221 02: 23

32h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

2

A0118001

VPBANK CAU GIAY

2 NGUYEN KHANH TOAN, CAU GIAY, HA NOI

02437675730

20210221 00: 03

34h

Dự kiến xử lý dứt điểm vào ngày 24/02/2021


VPBank NEO