Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 21/01/2021

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0157007

CTY TN TOAN CAU LDR

B-4-5-6 DS1,KCN THUANDAO, BEN LUC, LONG AN

02723524524

20210120 14: 49

48h

Máy ATM đã hoạt động bình thường


VPBank NEO