Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 19/01/2021

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0132011

XI NGHIEP MAY LANG GIANG I

THON BANG, XA NGHIA HOA, LANG GIANG, BAC GIANG

2043555565

20210117 09: 26

72h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

2

A0299001

VPBANK BEN NGU

66 TRAN PHUC NHAN, THANH PHO HUE, TINH THUA THIEN HUE

2343959666

20210117 04: 55

84h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A0132031

CONG TY TAIXIN VINA

KCN VSIP BAC NINH, DAI DONG, TIEN DU, BAC NINH

 

20210118 16: 53

48h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A0158012

CONG TY MAY VIET POWER I

XOM 2, HAI TAN, HAI HAU, NAM DINH

02283830545

20210118 09: 55

49h

Máy ATM đã hoạt động bình thường


VPBank NEO