Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 18/04/2021

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0242110

PHONG CANH SAT HINH SU

7 THIEN QUANG, HAI BA TRUNG, HA NOI

02439288880

20210412 09: 54

240h

Dự kiến dừng hoạt động đến 22/4/2021

2

A0186001

VPBANK QUANG TRUNG

184 QUANG TRUNG, HONG BANG, HAI PHONG

02253521067

20210416 14: 43

72h

Dự kiến dừng hoạt động đến 20/4/2021

3

A1118002

VPBANK CAU GIAY CDM

2 NGUYEN KHANH TOAN

02437675730

20210417 12: 34

48h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A0103014

CONG TY REGINA IV

9 DONG TAY,KDT VSIP HAIPHONG,X.DUONGQUAN, THUY NGUYE, HAI P HONG

02253757799

20210417 11: 32

48h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A0158011

SONG HONG NAM DINH II

QUOC LO 10, PHUONG LOC HA, NAM DINH

02283830545

20210417 11: 19

72h

Dự kiến dừng hoạt động đến 20/4/2021

6

A0158013

CONG TY MAY VIET POWER II

XOM 2, HAI TAN, HAI HAU, NAM DINH

02283830545

20210417 18: 10

72h

Dự kiến dừng hoạt động đến 20/4/2021

7

A0118001

VPBANK CAU GIAY

2 NGUYEN KHANH TOAN, CAU GIAY, HA NOI

02437675730

20210417 16: 15

27h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

8

A0158010

SONG HONG NAM DINH I

QUOC LO 10, PHUONG LOC HA, NAM DINH

02283830545

20210417 12: 33

72h

Dự kiến dừng hoạt động đến 20/4/2021

9

A0132006

CONG TY SUNTECH

THON NGO XA, XA CHAU MINH, HIIEP HOA, BAC GIANG

02043555565

20210417 14: 47

43h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

10

A1124003

ATM VPBANK TAN PHU CDM 2

623 LUY BAN BICH, PHUONG PHU THANH, TAN PHU, HO CHI MINH

02839735210

20210416 10: 45

312h

Dự kiến dừng hoạt động đến 29/4/2021

11

A0170002

UBND PHUONG VINH LAC

343-347 NGUYEN TRUNG TRUC, RACH GIA, KIEN GIANG

02973948111

20210415 18: 08

120h

Dự kiến dừng hoạt động đến 20/4/2021VPBank NEO