Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 17/08/2021

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A1170003

VPBANK KIEN GIANG CDM

4 TRAN PHU, RACH GIA, KIEN GIANG

2973948111

20210526 03: 52

2315H

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/8/2021

2

A0170001

VPBANK KIEN GIANG

4 TRAN PHU, RACH GIA, KIEN GIANG

2973948111

20210526 04: 14

2317H

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/8/2021

3

A0225004

CONG TY INOX HAI NGA

XOMCHUA,X.NAMTIEN,P.YEN,T.NGUYEN

02083656769

20210724 19: 34

 

Dự kiến di dời do giải phóng mặt bằng

4

A0108002

TTTM VINCOM CENTER HA LONG

KHU COT DONG HO,HA LONG, Q.NINH

02033657668

20210813 04:53

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/8/2021

5

A0102091

ATM PHUC TAN NGUYEN

400 NGUYEN THI THAP, Q7, TP HCM

02862650128

20210814 06: 50

179H

Dự kiến dừng hoạt động đến 21/8/2021

6

A0132026

CONG TY CP QUOC TE ALPHA

LO E13-E14, CCNDN DONGTHO,B.NINH

02223893686

20210812 20: 15

429H

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/8/2021

7

A0373001

ATM VPBANK TRUNG CHANH

146 NGUYEN ANH THU,HOCMON,HCM

02836200360

20210815 17: 06

144H

Dự kiến dừng hoạt động đến 21/8/2021

8

A0158010

SONG HONG NAM DINH I

QUOC LO 10, LOC HA, NAM DINH

02283830545

20210813 18: 11

96H

ATM đã hoạt động bình thường


VPBank NEO