Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 17/03/2021

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0226003

CONG TY CP DTPT QUOC GIA IDI

QL 80, CUM CN VAM CONG,ANTHANH,BINHTHANH, LAP VO, DONG THAP

2773876123

20210316 12: 41

29h

Máy ATM đã hoạt động bình thường


VPBank NEO