Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 16/12/2021

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0102120

ATM CONG TY KEUM DAM VINA

KP PHUOC HAI, TX TANUYEN,B.DUONG

02743683979

20211029 11: 36

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 27/12/2021

2

A0306001

VPBANK DONG HOI

59 TOHUU,TK11,N.LY,D.HOI, Q.BINH

02323846969

20211108 14: 04

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 27/12/2021

3

A1152006

VPBANK THUY KHUE CDM

251 THUY KHUE, TAY HO, HN

2437280931

20211204 09: 57

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 20/12/2021

4

A0132029

TRUONG DH KTHC CAND

T. DHKT HAU CAN,TT HO, BAC NINH

02223893686

20211207 14: 48

 

Máy ATM sẽ phục vụ khách hàng sau khi hết thời gian cách ly y tế

5

A0102106

ATM CONG TY LAC LONG

LO Q-4 KCN LONG HAU,CANGIUOC,L.A

2723524524

20211214 10:19

33h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A0242168

CONG TY TOYOTA HA DONG

977-979 QUANG TRUNG,HADONG,HN

02439288880

20211214 17: 21

70h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

7

A0242128

ATM TOA NHA HH1C

LO CC6 LINH DAM, HOANG MAI, HN

02439288880

20211215 15: 35

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 18/12/2021

8

A0158028

CONG TY TNHH LONG YU VN

KM9,TAN THINH,NAM TRUC,NAM DINH

02283830545

20211215 11: 22

53h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

9

A0158007

SONG HONG-NGHIA HUNG II

XA NGHIA THAI,NGHIAHUNG,NAM DINH

02283830545

20211214 13: 41

71h

Máy ATM đã hoạt động bình thường


VPBank NEO