Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 16/08/2021

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A1170003

VPBANK KIEN GIANG CDM

4 TRAN PHU, RACH GIA, KIEN GIANG

2973948111

20210526 03: 52

2315H

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/8/2021

2

A0170001

VPBANK KIEN GIANG

4 TRAN PHU, RACH GIA, KIEN GIANG

2973948111

20210526 04: 14

2317H

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/8/2021

3

A0225004

CONG TY INOX HAI NGA

XOMCHUA,X.NAMTIEN,P.YEN,T.NGUYEN

02083656769

20210724 19: 34

 

Dự kiến di dời do giải phóng mặt bằng

4

A0108002

TTTM VINCOM CENTER HA LONG

KHU COT DONG HO,HA LONG, Q.NINH

02033657668

20210813 04:53

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/8/2021

5

A0361003

CONG TY KET CAU THEP 568

KM33,QL5,MINHDUC,MYHAO,HUNGYEN

02213856666

20210813 09: 27

97H

ATM đã hoạt động bình thường

6

A0102091

ATM PHUC TAN NGUYEN

400 NGUYEN THI THAP, Q7, TP HCM

02862650128

20210814 06: 50

107H

Dự kiến dừng hoạt động đến 18/8/2021

7

A1202002

VPBANK BACH DANG CDM

104-106 BACHDANG,P24,B.THANH,HCM

02839210242

20210814 11: 54

70H

ATM đã hoạt động bình thường

8

A0132026

CONG TY CP QUOC TE ALPHA

LO E13-E14, CCNDN DONGTHO,B.NINH

02223893686

20210812 20: 15

189H

Dự kiến dừng hoạt động đến 20/8/2021

9

A0242078

SIEU THI VIET LONG

187 GIANG VO, BA DINH, HN

02439288880

20210814 21: 31

60H

ATM đã hoạt động bình thường

10

A0373001

ATM VPBANK TRUNG CHANH

146 NGUYEN ANH THU,HOCMON,HCM

02836200360

20210815 17: 06

72H

Dự kiến dừng hoạt động đến 18/8/2021

11

A0159004

CONG TY AN PHAT

CUM CN AN DONG,NAMSACH,HAIDUONG

02203837808

20210815 10: 11

47H

ATM đã hoạt động bình thường

12

A0309001

VPBANK VAN PHU

TOA C CC H-CT2,KDT VANPHU,HD, HN

02435683826

20210815 23: 50

11H

ATM đã hoạt động bình thường

13

A0158013

CONG TY MAY VIET POWER II

XOM 2,HAI TAN,HAI HAU,NAM DINH

02283830545

20210815 11: 52

53H

ATM đã hoạt động bình thường


VPBank NEO