Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 16/05/2021

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0102101

ATM PHO QUANG

10 PHO QUANG, PHUONG 2, TAN BINH, HO CHI MINH

02839485934

20210417 8:20

 

Dự kiến dừng hoạt động 25/05/2021

2

A0132004

CONG TY MAY HAN VIET

THI TU BAO SON, BAO SON, LUC NAM, BAC GIANG

02043555565

20210511 19: 24

 

Đến khi có thông báo mới của chính quyền địa phương

3

A0132009

CONG TY CO PHAN MAY GAZICO

THON GAU DO, XA TIEN LUC, LANG GIANG, BAC GIANG

2043555565

20210516 00: 32

33h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A1269008

VPBANK GIA DINH CDM II

269 PHAN XICH LONG, PHUONG 2, PHU NHUAN, HO CHI MINH

2835176227

19000100 00: 00

 

Chuẩn bị di dời

5

A0159005

CONG TY MAY VIET TRI

THON DONG LA, XA HONG QUANG, THANH MIEN, HAI DUONG

2203837808

20210516 00: 32

40h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A0242062

HOC VIEN TAI CHINH

XA DONG NGAC, BAC TU LIEM, HA NOI

2439288880

20210516 00: 33

33h

Máy ATM đã hoạt động bình thường


VPBank NEO