Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 15/09/2021

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A1170003

VPBANK KIEN GIANG CDM

4 TRAN PHU, RACH GIA, KIEN GIANG

02973948111

20210526 06: 03

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

2

A0170001

VPBANK KIEN GIANG

4 TRAN PHU, RACH GIA, KIEN GIANG

02973948111

20210526 04: 14

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

3

A0108002

TTTM VINCOM CENTER HA LONG

KHU COT DONG HO,HA LONG, Q.NINH

02033657668

20210813 04:53

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

4

A0102111

CONG TY CP TAP DOAN GIA DINH II

KP1A, AN PHU, THUAN AN, B.DUONG

02743683979

20210814 13: 59

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

5

A0102109

CONG TY CP TAP DOAN GIA DINH

KP1A,AN PHU,THUAN AN,BINH DUONG

02743683979

20210818 14: 00

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

6

A0102064

TOA NHA DIEN BIEN PHU

199 DIEN BIEN PHU,BINHTHANH, HCM

02838210076

20210822 23: 39

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

7

A0102113

BIG C DI AN

DL BINH DUONG,THUDAUMOT,B.DUONG

02743683979

20210828 04: 47

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

8

A0147001

VPBANK NHA TRANG

26 YERSIN,TP NHA TRANG,KHANH HOA

02583561887

20210828 10: 19

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

9

A1160002

VPBANK CHANH HUNG CDM

357 PHAM HUNG, BINH CHANH, TPHCM

02837580686

20210905 06: 11

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

10

A0261003

TOA NHA BINH DUONG SQUARE

CHO DINH,THU DAU MOT,BINH DUONG

02743683979

20210901 16: 14

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

11

A0220008

BUU DIEN BAI CHAO

XA TU SON, KIM BOI, HOA BINH

02183897068

20210901 04: 13

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

12

A0105007

VPBANK HUE

35 LY THUONG KIET,P.NHUAN, HUE

02343814646

20210901 19: 09

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

13

A0314001

VPBANK NGUYEN DU

163 NGUYEN CONG TRU, TP HA TINH

02393685222

20210907 06: 45

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

14

A0286001

VPBANK HAM NGHI

102-104 HAM NGHI, PHUONG THACH GIAN, THANH KHE, DA NANG

2363575444

20210911 02: 35

453h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

15

A1105009

VPBANK HUE CDM

35 LY THUONG KIET, PHUONG PHU NHUAN, HUE, THUA THIEN HUE

2343814646

20210911 14: 01

442h

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

16

A0102023

TTTM AEON

30 BO BAO TAN THANG, PHUONG SON KY, TAN PHU, HO CHI MINH

2838210076

20210912 03: 41

428h

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

17

A0102106

ATM CONG TY LAC LONG

LO Q-4 KCN LONG HAU MO RONG, XA LONG HAU, CAN GIUOC, LONG AN

2723524524

20210912 05: 50

426h

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

18

A0158025

SONG HONG NAM DINH III

105 NGUYEN DUC THUAN, PHUONG THONG NHAT, NAM DINH

2283830545

20210912 00: 51

431h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

19

A0225006

TTTM GO THAI NGUYEN

KDC DUONG VIET BAC, PHUONG TAN LAP, THAI NGUYEN

02083656769

20210913 11: 25

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

20

A1183002

VPBANK KY HOA CDM

276C CACH MANG THANG 8, PHUONG 10, QUAN 3, HO CHI MINH

02838303490

20210914 18:40

384h

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

21

A1175001

VPBANK CHO VINH CDM

20 CAO THANG, HONG SON, VINH, NGHE AN

02383581631

20210914 08:15

32h

Máy ATM đã hoạt động bình thường


VPBank NEO