Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 15/08/2021

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A1170003

VPBANK KIEN GIANG CDM

4 TRAN PHU, RACH GIA, KIEN GIANG

2973948111

20210526 03: 52

2315H

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/8/2021

2

A0170001

VPBANK KIEN GIANG

4 TRAN PHU, RACH GIA, KIEN GIANG

2973948111

20210526 04: 14

2317H

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/8/2021

3

A0225004

CONG TY INOX HAI NGA

XOMCHUA,X.NAMTIEN,P.YEN,T.NGUYEN

02083656769

20210724 19: 34

 

Dự kiến di dời do giải phóng mặt bằng

4

A1350003

VPBANK DA LAT CDM

89 PHAN BOI CHAU, DA LAT

02633615577

20210811 15: 51

27h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A0361003

CONG TY KET CAU THEP 568

KM33,QL5,MINHDUC,MYHAO,HUNGYEN

02213856666

20210813 09:27

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 17/8/2021

6

A0102091

ATM PHUC TAN NGUYEN

400 NGUYEN THI THAP, PHUONG TAN QUY, QUAN 7, HO CHI MINH

02862650128

20210814 06:50

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 17/8/2021

7

A0158013

CONG TY MAY VIET POWER II

XOM 2, HAI TAN, HAI HAU, NAM DINH

02283830545

20210814 11:52

45H

Máy ATM đã hoạt động bình thường

8

A1202002

VPBANK BACH DANG CDM

104-106 BACH DANG, PHUONG 24, BINH THANH, HO CHI MINH

02839210242

20210814 11:54

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 17/8/2021

9

A0132026

CONG TY CP QUOC TE ALPHA

LO 313-E14, CCN DN DONG THO, XA DONG THO, YEN PHONG, BAC NINH

02223893686

20210814 20:15

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 20/8/2021

10

A0158010

SONG HONG NAM DINH I

QUOC LO 10, PHUONG LOC HA, NAM DINH

02283830545

20210814 18:11

65H

Máy ATM đã hoạt động bình thường

11

A0242078

SIEU THI VIET LONG

187 GIANG VO, BA DINH, HA NOI

02439288880

20210814 21:31

 

VPBank đang phối hợp với NCC khắc phục

12

A0108002

TTTM VINCOM CENTER HA LONG

KHU COT DONG HO, PHUONG BACH DANG, HA LONG, QUANG NINH

02033657668

20210813 04:53

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/8/2021


VPBank NEO