Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 15/7/2021

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A1170003

VPBANK KIEN GIANG CDM

4 TRAN PHU, PHUONG VINH THANH, RACH GIA, KIEN GIANG

2973948111

20210526 03: 52

744h

Dự kiến dừng hoạt động đến 26/7/2021

2

A0170001

VPBANK KIEN GIANG

4 TRAN PHU, PHUONG VINH THANH, RACH GIA, KIEN GIANG

2973948111

20210526 04: 14

744h

Dự kiến dừng hoạt động đến 26/7/2021

3

A0279001

VPBANK MONG CAI

6 HUNG VUONG, PHUONG TRAN PHU, MONG CAI, QUANG NINH

2033789959

20210712 20:24

85h

Máy đã hoạt động lại từ 16/7/2021 9:43:00 AM

4

A0102120

ATM CONG TY KEUM DAM VINA

KHU PHO PHUOC HAI, PHUONG THAI HOA, TAN UYEN, BINH DUONG

02743683979

20210714 20:36

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 21/7/2021

5

A0102007

TOA NHA REE

9 DOAN VAN BO, PHUONG 12, QUAN 4, HO CHI MINH

02838210076

20210716 08:45

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 21/7/2021


VPBank NEO