Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 14/06/2021

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0132004

CONG TY MAY HAN VIET

THI TU BAO SON, BAO SON, LUC NAM, BAC GIANG

02043555565

20210511 19: 24

 

Đến khi có thông báo mới của chính quyền địa phương

2

A1170003

VPBANK KIEN GIANG CDM

4 TRAN PHU, PHUONG VINH THANH, RACH GIA, KIEN GIANG

2973948111

20210526 03: 52

744h

Dự kiến dừng hoạt động đến 26/6/2021

3

A0170001

VPBANK KIEN GIANG

4 TRAN PHU, PHUONG VINH THANH, RACH GIA, KIEN GIANG

2973948111

20210526 04: 14

744h

Dự kiến dừng hoạt động đến 26/6/2021

4

A0102109

CONG TY CP TAP DOAN GIA DINH

KP1B, PHUONG AN PHU, THUAN AN, BINH DUONG

2743683979

20210607 12: 52

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 26/6/2021

5

A0102111

CONG TY CP TAP DOAN GIA DINH II

KP1B, PHUONG AN PHU, THUAN AN, BINH DUONG

2743683979

20210607 13: 05

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 26/6/2021

6

A0132014

UBND XA NGOC VAN

XA NGOC VAN, HUYEN TAN YEN, BAC GIANG

2043555565

20210608 08: 23

480h

Dự kiến dừng hoạt động đến 28/6/2021

7

A0242057

CC NGUYEN NGOC VU

137 NGUYEN NGOC VU, CAU GIAY, HA NOI

02439288880

20210613 22: 44

46h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

8

A0242124

SIEU THI HIEN LUONG

XA HOA XA, UNG HOA, HA NOI

02439288880

20210613 05: 13

55h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

9

A0266001

VPBANK TRAN PHU

83A TRAN PHU, THAI BINH

02273648699

20210613 02: 00

30h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

10

A1160002

VPBANK CHANH HUNG CDM

357-359 PHAM HUNG, BINH CHANH, HO CHI MINH

02837580686

20210613 05: 28

27h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

11

A0158027

CONG TY TT PRO SPORT III

XOM 5, XA HONG THUAN, GIAO THUY, NAM DINH

02283834834

20210613 06: 34

27h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

12

A0158017

CONG TY NAM ANH VIET NAM

QL 39A, CUM CN DONG PHONG, DONG HUNG, THAI BINH

02273642159

20210613 09: 25

24h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

13

A0362003

CONG TY TNHH YG VINA II

LO 2,KCN GIAN KHAU, GIA VIEN, NINH BINH

02293835666

20210613 03: 06

60h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

14

A1135002

VPBANK LUONG THE VINH CDM

ML6 CAN 25-26,VINHOME GREENBAY,P. ME TRI, NAM TU LIEM, HA NOI

02438684843

20210611 09: 50

72h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

15

A0158010

SONG HONG NAM DINH I

QUOC LO 10, PHUONG LOC HA

02283830545

20210613 22: 22

72h

Dự kiến dừng hoạt động đến 16/6/2021

16

A0317001

VPBANK DONG THO

474 BA TRIEU, PHUONG TRUONG THI, THANH HOA

02373755268

20210613 07: 15

24H

Máy ATM đã hoạt động bình thường

17

A1131002

VPBANK VINH PHUC CDM

1 ME LINH, VINH YEN, VINH PHUC

02113720138

20210613 04: 27

34H

Máy ATM đã hoạt động bình thường


VPBank NEO