Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 13/7/2021

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A1170003

VPBANK KIEN GIANG CDM

4 TRAN PHU, PHUONG VINH THANH, RACH GIA, KIEN GIANG

2973948111

20210526 03: 52

744h

Dự kiến dừng hoạt động đến 26/7/2021

2

A0170001

VPBANK KIEN GIANG

4 TRAN PHU, PHUONG VINH THANH, RACH GIA, KIEN GIANG

2973948111

20210526 04: 14

744h

Dự kiến dừng hoạt động đến 26/7/2021

3

A0341001

VPBANK QUAN 2

278 TRAN NAO, PHUONG BINH AN

02837408567

20210629 17: 57

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 26/7/2021

4

A1341002

VPBANK QUAN 2 CDM

278 TRAN NAO, PHUONG BINH AN

02837408567

20210629 17: 48

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 26/7/2021

5

A0108002

TTTM VINCOM CENTER HA LONG

KHU COT DONG HO, PHUONG BACH DANG, HA LONG, QUANG NINH

02033657668

20210627 21: 41

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 26/7/2021

6

A0158012

CONG TY MAY VIET POWER I

XOM 2, HAI TAN, HAI HAU, NAM DINH

02283830545

20210709 23: 01

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 14/7/2021

7

A0158013

CONG TY MAY VIET POWER II

XOM 2, HAI TAN, HAI HAU, NAM DINH

02283830545

20210709 23: 01

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 14/7/2021

8

A0102055

CTY DAI DUNG-LONG AN

AP BINH TIEN 2, XA DUC HOA HA, DUC HOA, LONG AN

02838210076

20210709 07: 31

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 26/7/2021

9

A0102075

ATM DAI DUNG II

AP BINH TIEN 2, XA DUC HOA HA, DUC HOA, LONG AN

02838210076

20210709 08: 02

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 26/7/2021

10

A0102106

ATM CONG TY LAC LONG

LO Q-4 KCN LONG HAU MO RONG, XA LONG HAU, CAN GIUOC, LONG AN

02723524524

20210710 05: 53

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 26/7/2021

11

A1342002

VPBANK BAU CAT CDM

33 TRUONG CONG DINH, PHUONG 14, TAN BINH, HO CHI MINH

02862966501

20210711 17:36

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 26/7/2021

12

A0279001

VPBANK MONG CAI

6 HUNG VUONG, PHUONG TRAN PHU, MONG CAI, QUANG NINH

2033789959

20210712 20:24

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 16/7/2021


VPBank NEO