Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 13/06/2021


TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0132004

CONG TY MAY HAN VIET

THI TU BAO SON, BAO SON, LUC NAM, BAC GIANG

02043555565

20210511 19: 24

 

Đến khi có thông báo mới của chính quyền địa phương

2

A1170003

VPBANK KIEN GIANG CDM

4 TRAN PHU, PHUONG VINH THANH, RACH GIA, KIEN GIANG

2973948111

20210526 03: 52

744h

Dự kiến dừng hoạt động đến 26/6/2021

3

A0170001

VPBANK KIEN GIANG

4 TRAN PHU, PHUONG VINH THANH, RACH GIA, KIEN GIANG

2973948111

20210526 04: 14

744h

Dự kiến dừng hoạt động đến 26/6/2021

4

A0102109

CONG TY CP TAP DOAN GIA DINH

KP1B, PHUONG AN PHU, THUAN AN, BINH DUONG

2743683979

20210607 12: 52

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 26/6/2021

5

A0102111

CONG TY CP TAP DOAN GIA DINH II

KP1B, PHUONG AN PHU, THUAN AN, BINH DUONG

2743683979

20210607 13: 05

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 26/6/2021

6

A0132014

UBND XA NGOC VAN

XA NGOC VAN, HUYEN TAN YEN, BAC GIANG

2043555565

20210608 08: 23

480h

Dự kiến dừng hoạt động đến 28/6/2021

7

A0242051

LU DOAN 205

22 TRAN DUY HUNG, CAU GIAY, HA NOI

2439288880

20210612 19: 53

41h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

8

A0242163

CONG TY GOLDSUN PHU MINH

KCN PHU MINH,CO NHUE2, BAC TU LIEM, HA NOI

2439288880

20210612 06: 57

51h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

9

A0158013

CONG TY MAY VIET POWER II

XOM 2, HAI TAN, HAI HAU,, NAM DINH

2283830545

20210610 18: 30

64h

Máy ATM đã hoạt động bình thường


VPBank NEO