Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 12/08/2021

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A1170003

VPBANK KIEN GIANG CDM

4 TRAN PHU, RACH GIA, KIEN GIANG

2973948111

20210526 03: 52

2315H

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/8/2021

2

A0170001

VPBANK KIEN GIANG

4 TRAN PHU, RACH GIA, KIEN GIANG

2973948111

20210526 04: 14

2317H

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/8/2021

3

A0225004

CONG TY INOX HAI NGA

XOMCHUA,X.NAMTIEN,P.YEN,T.NGUYEN

02083656769

20210724 19: 34

 

Dự kiến di dời do giải phóng mặt bằng

4

A0361003

CONG TY KET CAU THEP 568

KM33,QL5,MINHDUC,MYHAO,HUNGYEN

02213856666

20210811 10: 34

29H

ATM đã hoạt động bình thường

5

A0132012

XI NGHIEP MAY LANG GIANG II

T.BANG,NGHIAHOA,L.GIANG,B.GIANG

02043555565

20210811 07: 52

26H

ATM đã hoạt động bình thường

6

A0358001

VPBANK HA NAM

PG1-05A,60 BIEN HOA,PHULY,HA NAM

02263636666

20210811 01: 57

36H

ATM đã hoạt động bình thường

7

A0132030

CONG TY GOLDSUN BAC NINH

LO H12, KCN QUE VO 1, BAC NINH

02223893686

20210811 11: 17

78H

Dự kiến hoạt động trở lại ngày 14/8/2021

8

A0132011

XI NGHIEP MAY LANG GIANG I

T.BANG,NGHIAHOA,L.GIANG,B.GIANG

02043555565

20210811 08: 38

25H

ATM đã hoạt động bình thường

9

A1350003

VPBANK DA LAT CDM

89 PHAN BOI CHAU, DA LAT

02633615577

20210811 15: 51

146H

Dự kiến hoạt động trở lại ngày 17/8/2021


VPBank NEO