Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 12/04/2021

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0104001

VPBANK DA NANG

112 PHAN CHU TRINH, HAI CHAU, DA NANG

02363835090

20210404 08:38

175H

Máy ATM đã hoạt động lại

2

A0103009

CONG TY LUCKY VIETNAM II

KHU TIEU TRA, PHUONG HUNG DAO, DUONG KINH, HAI PHONG

2253757799

20210408 16: 11

117h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A0154006

CONG TY MAY JOY THANH HOA

XA QUANG CHINH, HUYEN QUANG XUONG, THANH HOA

2373725856

20210409 17: 42

89H

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A0242110

PHONG CANH SAT HINH SU

7 THIEN QUANG, HAI BA TRUNG, HA NOI

02439288880

20210412 09: 54

240h

Dự kiến dừng hoạt động đến 22/4/2021


VPBank NEO