Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 11/10/2021

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A1170003

VPBANK KIEN GIANG CDM

4 TRAN PHU, RACH GIA, KIEN GIANG

02973948111

20210526 06: 03

 

Chấm dứt hoạt động

2

A0170001

VPBANK KIEN GIANG

4 TRAN PHU, RACH GIA, KIEN GIANG

02973948111

20210526 04: 14

 

Chấm dứt hoạt động

3

A0108002

TTTM VINCOM CENTER HA LONG

KHU COT DONG HO,HA LONG, Q.NINH

02033657668

20210813 04:53

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/10/2021

4

A0261003

TOA NHA BINH DUONG SQUARE

CHO DINH,THU DAU MOT,BINH DUONG

02743683979

20210901 16: 14

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 25/10/2021

5

A0105007

VPBANK HUE

35 LY THUONG KIET,P.NHUAN, HUE

02343814646

20210901 19: 09

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 25/10/2021

6

A0158025

SONG HONG NAM DINH III

105 NGUYEN DUC THUAN, PHUONG THONG NHAT, NAM DINH, NAM DINH

2283830545

20211002 16: 46

235h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

7

A0242144

VINCOM BAC TU LIEM

234 PHAM VAN DONG, CO NHUE, BAC TU LIEM, HA NOI

2439288880

20211009 17: 55

56h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

8

A1102123

TT GIAO DICH NOVALAND CDM

179 HAI BA TRUNG, PHUONG 6, QUAN 3, HO CHI MINH

2838210076

20211008 14: 56

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 21/10/2021

9

A0132017

MAY BAC GIANG-LUC NAM I

TT DOI NGO, HUYEN LUC NAM, BAC GIANG, BAC GIANG

2043555565

20211008 22: 41

84h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

10

A0102068

VO VAN KIET

326 VO VAN KIET, QUAN 1, HO CHI MINH

2839485934

20211009 15: 52

50h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

11

A0157007

CTY TN TOAN CAU LDR

LO B-4-5-6 DS1,KCN THUAN DAO, BEN LUC, LONG AN

2723524524

20211009 05: 57

60h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

12

A0197001

VPBANK CONG HOA

19C CONG HOA, PHUONG 9, TAN BINH, HO CHI MINH

02839485934

20211009 14:15

44h

Máy ATM đã hoạt động bình thường


VPBank NEO