Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 11/08/2021

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A1170003

VPBANK KIEN GIANG CDM

4 TRAN PHU, RACH GIA, KIEN GIANG

2973948111

20210526 03: 52

2315H

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/8/2021

2

A0170001

VPBANK KIEN GIANG

4 TRAN PHU, RACH GIA, KIEN GIANG

2973948111

20210526 04: 14

2317H

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/8/2021

3

A0225004

CONG TY INOX HAI NGA

XOMCHUA,X.NAMTIEN,P.YEN,T.NGUYEN

02083656769

20210724 19: 34

 

Dự kiến di dời do giải phóng mặt bằng

4

A0132032

BV PHUC HOI CHUC NANG

KHU 284,QUENHAM,TANYEN,B.GIANG

02043555565

20210808 14: 30

93h

ATM đã hoạt động bình thường

5

A0158028

CONG TY TNHH LONG YU VN

KM9,TAN THINH,NAM TRUC,NAM DINH

02283830545

20200428 00: 00

41H

ATM đã hoạt động bình thường


VPBank NEO