Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 11/01/2022

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0291001

VPBANK Y YEN

DUONG 57A,TT LAM,Y YEN,NAM DINH

02283959596

20211230 14: 45

 

ATM đã hoạt động bình thường

2

A1139003

ATM VPBANK GO VAP CDM 02

2B QUANG TRUNG, GO VAP, HCM

02838940692

20220110 03: 00

37h

ATM đã hoạt động bình thường

3

A1353003

VPBANK TIEN GIANG CDM

01 HUNG VUONG, PHUONG 1, TIEN GIANG

02733868848

20220109 14:21

96h

Dự kiến hoạt động lại 13/01/2022

4

A0259001

VPBANK PHU HOI

64 HUNG VUONG, HUE

02343943939

20220110 19:01

72h

Dự kiến hoạt động lại 13/01/2022

5

A1259002

VPBANK PHU HOI CDM

64 HUNG VUONG, HUE

02343943939

20220110 17:17

72h

Dự kiến hoạt động lại 13/01/2022

6

A0363003

ATM CASINO CORONA 2

KHU BAI DAI, XA GANH DAU, PHU QUOC, KIEN GIANG

02973948111

20220111 07:26

 

Dự kiến máy chấm dứt hoạt động 14/1/2022


VPBank NEO