Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 10/11/2021

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0166001

VPBANK BIM SON

18 NGUYEN HUE,BIM SON,THANH HOA

02373771595

20211016 17: 35

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/11/2021

2

A0102120

ATM CONG TY KEUM DAM VINA

KP PHUOC HAI, TX TANUYEN,B.DUONG

02743683979

20211029 11: 36

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/11/2021

3

A1350003

VPBANK DA LAT CDM

89 PHAN BOI CHAU, DA LAT

02633615577

20211108 03: 07

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 26/11/2021

4

A0306001

VPBANK DONG HOI

59 TOHUU,TK11,N.LY,D.HOI, Q.BINH

02323846969

20211108 14: 04

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 26/11/2021

5

A0103009

CONG TY LUCKY VIETNAM II

KHU TIEU TRA,DUONG KINH,HP

02253757799

20211109 21: 44

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 13/11/2021

6

A0158003

ATM CONG TY YAMANI

XA NAM HONG,NAM TRUC, NAM DINH

02283830545

20211109 06: 34

28h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

7

A0158004

ATM CONG TY YAMANI II

XA NAM HONG, NAM TRUC, NAM DINH

02283830545

20211109 06: 30

28h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

8

A0372001

ATM VPBANK BINH CHANH

D6-5,QL1A,AP4,BINHCHANH,HCM

02836364316

20211109 11: 43

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 26/11/2021


VPBank NEO