Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 07/7/2021

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A1170003

VPBANK KIEN GIANG CDM

4 TRAN PHU, PHUONG VINH THANH, RACH GIA, KIEN GIANG

2973948111

20210526 03: 52

744h

Dự kiến dừng hoạt động đến 26/7/2021

2

A0170001

VPBANK KIEN GIANG

4 TRAN PHU, PHUONG VINH THANH, RACH GIA, KIEN GIANG

2973948111

20210526 04: 14

744h

Dự kiến dừng hoạt động đến 26/7/2021

3

A0341001

VPBANK QUAN 2

278 TRAN NAO, PHUONG BINH AN, QUAN 2, HO CHI MINH

02837408567

20210629 17: 57

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 26/7/2021

4

A1341002

VPBANK QUAN 2 CDM

278 TRAN NAO, PHUONG BINH AN, QUAN 2, HO CHI MINH

02837408567

20210629 17: 48

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 26/7/2021

5

A0108002

TTTM VINCOM CENTER HA LONG

KHU COT DONG HO, PHUONG BACH DANG

02033657668

20210627 21: 41

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 26/7/2021

6

A0102099

ATM VINCOM GO VAP

12 PHAN VAN TRI, PHUONG 5, GO VAP, HO CHI MINH

GO VAP

HO CHI MINH

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 26/7/2021

7

A0102058

TRUONG PHU MY

120B NGO TAT TO, PHUONG 19

TAN PHU

HO CHI MINH

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 26/7/2021

8

A0102021

BIG C PHU THANH

53 NGUYEN SON, PHUONG PHU THANH

TAN PHU

HO CHI MINH

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 26/7/2021


VPBank NEO