Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 07/03/2021

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0257001

VPBANK THANH MY LOI

638-640 NGUYEN THI DINH, P. THANH MY LOI, QUAN 2, HO CHI MINH

2854027942

20210307 02: 26

32h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

2

A0341001

VPBANK QUAN 2

278 TRAN NAO, PHUONG BINH AN, QUAN 2, HO CHI MINH

2837408567

20210301 09: 44

175h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A0105007

VPBANK HUE

35 LY THUONG KIET, PHUONG PHU NHUAN, THUA THIEN HUE

2343814646

20210302 12: 21

145h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A0132014

UBND XA NGOC VAN

XA NGOC VAN, HUYEN TAN YEN, BAC GIANG

2043555565

20210306 08: 10

50h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A1342002

VPBANK BAU CAT CDM

33 TRUONG CONG DINH, PHUONG 14, TAN BINH, HO CHI MINH

2862966501

20210306 14: 59

32h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A0102091

ATM PHUC TAN NGUYEN

400 NGUYEN THI THAP, PHUONG TAN QUY, QUAN 7, HO CHI MINH

2862650128

20210306 10: 18

49h

Máy ATM đã hoạt động bình thường


VPBank NEO