Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 06/06/2021

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0132004

CONG TY MAY HAN VIET

THI TU BAO SON, BAO SON, LUC NAM, BAC GIANG

02043555565

20210511 19: 24

 

Đến khi có thông báo mới của chính quyền địa phương

2

A1170003

VPBANK KIEN GIANG CDM

4 TRAN PHU, PHUONG VINH THANH, RACH GIA, KIEN GIANG

2973948111

20210526 03: 52

744h

Dự kiến dừng hoạt động đến 26/6/2021

3

A0170001

VPBANK KIEN GIANG

4 TRAN PHU, PHUONG VINH THANH, RACH GIA, KIEN GIANG

2973948111

20210526 04: 14

744h

Dự kiến dừng hoạt động đến 26/6/2021

4

A0103014

CONG TY REGINA IV

9 DONG TAY,KDT VSIP HAIPHONG,X.DUONGQUAN, THUY NGUYEN, HAI PHONG

02253757799

20210605 13: 40

51h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A1102124

CONG TY TAI CHINH FE CDM

144 CONG HOA, PHUONG 12, TAN BINH, HO CHI MINH

02839485934

20210605 09: 16

54h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A1153004

ATM VPBANK NGHE AN CDM

NHA A, KHU TM TP VINH, NGHE AN

02383588979

20210605 11: 54

45h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

7

A1193004

VPBANK TRUNG KINH CDM

219 TRUNG KINH, CAU GIAY, HA NOI

02462697883

20210605 07: 23

52h

Máy ATM đã hoạt động bình thường


VPBank NEO