Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 05/09/2021

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A1170003

VPBANK KIEN GIANG CDM

4 TRAN PHU, RACH GIA, KIEN GIANG

2973948111

20210526 06: 03

2700h

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/9/2021

2

A0170001

VPBANK KIEN GIANG

4 TRAN PHU, RACH GIA, KIEN GIANG

2973948111

20210526 04: 14

2701h

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/9/2021

3

A0108002

TTTM VINCOM CENTER HA LONG

KHU COT DONG HO,HA LONG, Q.NINH

02033657668

20210813 04:53

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/9/2021

4

A0102111

CONG TY CP TAP DOAN GIA DINH II

KP1A, AN PHU, THUAN AN, B.DUONG

02743683979

20210814 13: 59

772h

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/9/2021

5

A0102109

CONG TY CP TAP DOAN GIA DINH

KP1A,AN PHU,THUAN AN,BINH DUONG

02743683979

20210818 14: 00

675h

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/9/2021

6

A0102071

ATM DONG THANH

HUONG LO 80B, D.THANH,HOCMON,HCM

02838210076

20210823 12: 32

241h

ATM đã hoạt động bình thường

7

A0102064

TOA NHA DIEN BIEN PHU

199 DIEN BIEN PHU,BINHTHANH, HCM

02838210076

20210822 23: 39

566h

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/9/2021

8

A0102113

BIG C DI AN

DL BINH DUONG,THUDAUMOT,B.DUONG

02743683979

20210828 04: 47

445h

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/9/2021

9

A0147001

VPBANK NHA TRANG

26 YERSIN,TP NHA TRANG,KHANH HOA

02583561887

20210828 10: 19

440h

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/9/2021

10

A0207001

VPBANK HIEP HOA

80 DUONG 19/5,HIEP HOA,BAC GIANG

02043863544

20210831 18: 30

359h

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/9/2021

11

A1160002

VPBANK CHANH HUNG CDM

357 PHAM HUNG, BINH CHANH, TPHCM

02837580686

20210905 06: 11

251h

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/9/2021

12

A0158026

CONG TY TOYODA GOSEI

XA GIANG TAY,TIEN HAI, THAI BINH

02283841380

20210903 11: 32

65h

ATM đã hoạt động bình thường

13

A0157003

BAO BI DAI LUC

CCN LOI BINH NHON,TANAN, LONG AN

02723524524

20210904 13: 46

45h

ATM đã hoạt động bình thường

14

A0242039

TT HUAN LUYEN VA BOI DUONG

DUONG TO HIEU, HA DONG, HN

02462662577

20210901 12: 19

 

Dự kiến kế hoạch di dời

15

A0261003

TOA NHA BINH DUONG SQUARE

CHO DINH,THU DAU MOT,BINH DUONG

02743683979

20210901 16: 14

337h

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/9/2021

16

A0220008

BUU DIEN BAI CHAO

XA TU SON, KIM BOI, HOA BINH

02183897068

20210901 04: 13

349h

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/9/2021

17

A0158027

CONG TY TT PRO SPORT III

XOM 5,X.HONGTHUAN,G.THUY,N.DINH

02283834834

20210904 06: 59

275h

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/9/2021

18

A0155018

ATM NGHIA KY

TO 7,KP 8,LONGBINH,BIENHOA,D.NAI

02513948958

20210904 00: 21

63h

ATM đã hoạt động bình thường

19

A0242077

TOA NHA VIET A

DUONG DUY TAN, CAU GIAY, HN

02439288880

20210903 04: 51

301h

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/9/2021


VPBank NEO