Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 04/11/2021

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A1252008

ATM VPBANK LINH DAM CDM

BT1- 0 18 BAC LINH DAM,H.MAI, HN

02435401864

20211026 12: 53

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 10/11/2021

2

A1252009

VPBANK LINH DAM CDM II

BT1- 0 18 BAC LINH DAM,H.MAI, HN

02435401864

20211026 12: 56

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 10/11/2021

3

A0166001

VPBANK BIM SON

18 NGUYEN HUE,BIM SON,THANH HOA

02373771595

20211016 17: 35

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/11/2021

4

A0102120

ATM CONG TY KEUM DAM VINA

KP PHUOC HAI, TX TANUYEN,B.DUONG

02743683979

20211029 11: 36

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/11/2021

5

A0220011

CTY TRANSON VIET NAM II

KCN LUONG SON, HOA BINH

02183897068

20211029 05: 17

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A1318002

VPBANK CHAU DOC CDM

62-64 NGUYEN VAN THOAI,CHAU DOC

02963569991

20211102 16: 30

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 10/11/2021

7

A1143002

VPBANK PHAM VAN DONG CDM

B1-03+05A,HAMNGHI,NAMTULIEM,HN

02437920015

20210311 09: 51

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 10/11/2021

8

A0143001

VPBANK PHAM VAN DONG

B1-03+05A,HAMNGHI,NAMTULIEM,HN

02437920015

20210311 10: 47

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 10/11/2021

9

A0154004

CONG TY CP DG WIN VIET NAM

XA THO NGUYEN,THOXUAN,T.HOA

02373725856

20210311 15: 33

43h

Máy ATM đã hoạt động bình thường


VPBank NEO