Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 05/10/2021

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A1170003

VPBANK KIEN GIANG CDM

4 TRAN PHU, RACH GIA, KIEN GIANG

02973948111

20210526 06: 03

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/10/2021

2

A0170001

VPBANK KIEN GIANG

4 TRAN PHU, RACH GIA, KIEN GIANG

02973948111

20210526 04: 14

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/10/2021

3

A0108002

TTTM VINCOM CENTER HA LONG

KHU COT DONG HO,HA LONG, Q.NINH

02033657668

20210813 04:53

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/10/2021

4

A0147001

VPBANK NHA TRANG

26 YERSIN,TP NHA TRANG,KHANH HOA

02583561887

20210828 10: 19

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/10/2021

5

A0261003

TOA NHA BINH DUONG SQUARE

CHO DINH,THU DAU MOT,BINH DUONG

02743683979

20210901 16: 14

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/10/2021

6

A0105007

VPBANK HUE

35 LY THUONG KIET,P.NHUAN, HUE

02343814646

20210901 19: 09

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/10/2021

7

A0102106

ATM CONG TY LAC LONG

LO Q-4 KCN LONG HAU,CANGIUOC,L.A

2723524524

20210912 05: 50

 

ATM đã hoạt động bình thường

8

A0226001

VPBANK DONG THAP

67-69 NGUYEN HUE,CAO LANH,DTHAP

02773876123

20210915 08: 57

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/10/2021

9

A0257001

VPBANK THANH MY LOI

638 NGUYEN THI DINH, Q2, HCM

02854027942

20210901 10:21

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 10/10/2021

10

A0102120

ATM CONG TY KEUM DAM VINA

KHU PHO PHUOC HAI, PHUONG THAI HOA, TAN UYEN, BINH DUONG

02743683979

20210830 11:30

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/10/2021

11

A0177001

VPBANK QUANG BINH

108 TRAN HUNG DAO,TX DONG HOI,QB

02323846969

20210918 09: 31

 

ATM đã hoạt động bình thường

12

A0158025

SONG HONG NAM DINH III

105 NGUYEN DUC THUAN, PHUONG THONG NHAT, NAM DINH, NAM DINH

2283830545

20211002 16: 46

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 10/10/2021

13

A0158011

SONG HONG NAM DINH II

QUOC LO 10, PHUONG LOC HA, NAM DINH, NAM DINH

2283830545

20211003 01: 41

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 10/10/2021

14

A0102108

ATM TOA NHA ACM

96 CAO THANG, PHUONG 4, QUAN 3, HO CHI MINH

02838210076

20211004 02: 00

 

ATM đã hoạt động bình thường

15

A0225006

TTTM GO THAI NGUYEN

KDC VIET BAC,P.TAN LAP, T.NGUYEN

02083656769

20210930 23: 36

 

ATM đã hoạt động bình thường


VPBank NEO