Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 04/02/2021

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0220006

CONG TY CP XNK 3-2 HOA BINH

14 AN DUONG VUONG, HOA BINH

02183897068

20210203 12: 14

26h

Máy ATM đã hoạt động bình thường


VPBank NEO