Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 04/01/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0306001

VPBANK DONG HOI

59 TOHUU,TK11,N.LY,D.HOI, Q.BINH

02323846969

20211108 14: 04

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

2

A0291001

VPBANK Y YEN

DUONG 57A,TT LAM,Y YEN,NAM DINH

02283959596

20211230 14: 45

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 09/01/2022

3

A0132029

TRUONG DH KTHC CAND

T. DHKT HAU CAN,TT HO, BAC NINH

02223893686

20220102 20: 15

37h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A0102113

BIG C DI AN

DL BINH DUONG,THUDAUMOT,B.DUONG

02743683979

20211230 11: 23

147h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A0102082

ATM CONG TY MAY VIET MY

27 DO VAN DAY, HOOCMON, TP HCM

02839485934

20211230 11: 23

169h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A0132017

MAY BAC GIANG-LUC NAM I

TT DOI NGO,H.LUC NAM,BAC GIANG

02043555565

20220103 02: 56

61h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

7

A0102021

BIG C PHU THANH

53 NGUYEN SON, Q.TAN PHU, TPHCM

02838210076

20220102 22: 44

65h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

8

A0275001

VPBANK BO TRACH

TT HOAN LAO,BO TRACH,QUANG BINH

02326257999

20220104 10: 32

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 06/01/2022

9

A0368001

ATM VPBANK HOC MON

39-13 LE THI HA,KP8, HOCMON,HCM

02836363400

20220103 09: 54

25h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

10

A0102109

CONG TY CP TAP DOAN GIA DINH

KP1A,AN PHU,THUAN AN,BINH DUONG

02743683979

20220101 18: 44

66h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

11

A0242174

TOA NHA ECOHOMES2 II

DUONG TAN XUAN, BAC TU LIEM, HN

02439288880

20220103 10: 50

29h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

12

A0257001

VPBANK THANH MY LOI

638 NGUYEN THI DINH, Q2, HCM

02854027942

20220103 14: 34

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 07/01/2022


VPBank NEO