Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 03/10/2021

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A1170003

VPBANK KIEN GIANG CDM

4 TRAN PHU, RACH GIA, KIEN GIANG

02973948111

20210526 06: 03

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/10/2021

2

A0170001

VPBANK KIEN GIANG

4 TRAN PHU, RACH GIA, KIEN GIANG

02973948111

20210526 04: 14

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/10/2021

3

A0108002

TTTM VINCOM CENTER HA LONG

KHU COT DONG HO,HA LONG, Q.NINH

02033657668

20210813 04:53

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/10/2021

4

A0102111

CONG TY CP TAP DOAN GIA DINH II

KP1A, AN PHU, THUAN AN, B.DUONG

02743683979

20210814 13: 59

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/10/2021

5

A0147001

VPBANK NHA TRANG

26 YERSIN,TP NHA TRANG,KHANH HOA

02583561887

20210828 10: 19

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/10/2021

6

A1160002

VPBANK CHANH HUNG CDM

357 PHAM HUNG, BINH CHANH, TPHCM

02837580686

20210905 06: 11

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 06/10/2021

7

A0261003

TOA NHA BINH DUONG SQUARE

CHO DINH,THU DAU MOT,BINH DUONG

02743683979

20210901 16: 14

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/10/2021

8

A0105007

VPBANK HUE

35 LY THUONG KIET,P.NHUAN, HUE

02343814646

20210901 19: 09

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/10/2021

9

A0102106

ATM CONG TY LAC LONG

LO Q-4 KCN LONG HAU,CANGIUOC,L.A

2723524524

20210912 05: 50

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 06/10/2021

10

A0226001

VPBANK DONG THAP

67-69 NGUYEN HUE,CAO LANH,DTHAP

02773876123

20210915 08: 57

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/10/2021

11

A0102098

ATM VINCOM LE VAN VIET

50 LE VAN VIET, QUAN 9, HCM

02838210076

20210913 17:55

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 06/10/2021

12

A0183001

ATM VPBANK KY HOA

276C CACHMANGTHANG 8,Q3,TP HCM

02838303490

20210914 14:27

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 06/10/2021

13

A0257001

VPBANK THANH MY LOI

638 NGUYEN THI DINH, Q2, HCM

02854027942

20210901 10:21

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 06/10/2021

14

A0321001

VPBANK PHU XUAN

101 HUYNH TAN PHAT,NHA BE,TPHCM

02854203105

20210905 08:15

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 06/10/2021

15

A0102112

AEON MALL BINH DUONG

DL BINH DUONG, PHUONG BINH HOA, THUAN AN, BINH DUONG

02743683979

20210908 15:04

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 06/10/2021

16

A0102114

CONG TY MAY BINH PHAT

LO SO 1, KCN DET MAY BINH AN, BINH THANG, DI AN, BINH DUONG

02743683979

20210914 10:55

376h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

17

A0102120

ATM CONG TY KEUM DAM VINA

KHU PHO PHUOC HAI, PHUONG THAI HOA, TAN UYEN, BINH DUONG

02743683979

20210830 11:30

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/10/2021

18

A0177001

VPBANK QUANG BINH

108 TRAN HUNG DAO,TX DONG HOI,QB

02323846969

20210918 09: 31

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/10/2021

19

A0275001

VPBANK BO TRACH

TK 2, TT HOAN LAO, BO TRACH, QUANG BINH

2326257999

20210924 02: 55

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/10/2021

20

A0159004

CONG TY AN PHAT

LO CN 11-12, CUM CN AN DONG, NAM SACH, HAI DUONG

2203837808

20210925 09: 59

222h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

21

A1147003

VPBANK NHA TRANG CDM

26 YERSIN, PHUONG VAN THANG

02583561887

20210929 08:18

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/10/2021

22

A0317001

VPBank Lam Son

253 TRAN PHU, BA DINH, THAN HOA

02373755268

20211001 09:09

72h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

23

A1155007

ATM VPBANK DONG NAI CDM

K19 VO THI SAU, PHUONG THONG NHAT, BIEN HOA, DONG NAI

20211003 01: 41

20211003 01: 41

31h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

24

A0158025

SONG HONG NAM DINH III

105 NGUYEN DUC THUAN, PHUONG THONG NHAT, NAM DINH, NAM DINH

20211002 16: 46

20211002 16: 46

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 06/10/2021

25

A0158011

SONG HONG NAM DINH II

QUOC LO 10, PHUONG LOC HA, NAM DINH, NAM DINH

20211003 01: 41

20211003 01: 41

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 06/10/2021

26

A0362002

CONG TY TNHH YG VINA I

LO 2,KCN GIAN KHAU, GIA VIEN, NINH BINH

20211003 01: 41

20211003 01: 41

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 06/10/2021

27

A1169003

VPBANK NAM HA NOI CDM

18 NGO 221 GIAP BAT, PHUONG GIAP BAT, HOANG MAI, HA NOI

20210930 17: 37

20210930 17: 37

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 05/10/2021

28

A1365002

VPBANK LAO CAI CDM

DUONG NGA SAU, PHUONG KIM LAN, LAO CAI, LAO CAI

20211003 01: 41

20211003 01: 41

32h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

29

A1286002

VPBANK HAM NGHI CDM

102-104 HAM NGHI, PHUONG THACH GIAN, THANH KHE, DA NANG

20211002 08: 42

20211002 08: 42

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 06/10/2021

30

A0249001

VPBANK CUA DONG

99 NGUYEN PHONG SAC, PHUONG HUNG DUNG, VINH, NGHE AN

20211001 18: 05

20211001 18: 05

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 06/10/2021

31

A1222002

ATM VPBANK BAC NINH CDM

34 LY THAI TO, BAC NINH, BAC NINH

20211003 01: 41

20211003 01: 41

34h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

32

A0158008

SONG HONG-HAI HAU I

XA HAI PHUONG, HAI HAU, NAM DINH, NAM DINH

20210930 10: 05

20210930 10: 05

99h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

33

A1381002

VPBANK HOI AN CDM

523 HAI BA TRUNG, HOI AN, QUANG NAM

20211003 01: 41

20211003 01: 41

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 06/10/2021

34

A0102108

ATM TOA NHA ACM

96 CAO THANG, PHUONG 4, QUAN 3, HO CHI MINH

20211004 02: 00

20211004 02: 00

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 06/10/2021

35

A0102071

ATM DONG THANH

HUONG LO 80B, AP 4, XA DONG THANH, HOC MON, HO CHI MINH

20211002 08: 38

20211002 08: 38

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 06/10/2021


VPBank NEO