Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 02/03/2021

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0158027

CTY TT PRO SPORT III

XOM 5, XA HONG THUAN, GIAO THUY, NAM DINH

02283834834

20210228 00:48

65h

Máy đã hoạt động bình thường

2

A0105007

VPBANK HUE

35 LY THUONG KIET, PHUONG PHU NHUAN, HUE

02343814646

20210302 12:21

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 08/03/2021

3

A0223001

VPBANK HA TINH

17 TRAN PHU, PHUONG TRAN PHU

02393898969

20210301 13:28

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 08/03/2021

4

A0341001

VPBANK QUAN 2

278 TRAN NAO, PHUONG BINH AN

02837408567

20210301 09:44

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 08/03/2021

5

A0159001

VPBANK HAI DUONG

11 TRAN HUNG DAO, HAI DUONG

02203837808

20210301 08: 44

72h

Dự kiến dừng hoạt động đến 04/03/2021


VPBank NEO