Thông báo thu giữ tài sản KH Bùi Quang Trung

Theo 02 Hợp đồng, hợp đồng tín dụng số: LN1910051744182 ký ngày11/10/2019 và hợp đồng thẻ tín dụng số: 376-P-9457512 ký ngày 15/10/2019. Ông Bùi Quang Trung và bà Lê Thị Hằng vay của VPBank  tổng số tiền là 2,349,000,000 đồng (Hai tỷ ba trăm bốn mươi chín triệu đồng chẵn). Mục đích sử dụng tiền vay: Vay tiêu dùng mua sắm nội thất gia đình. Tài sản đảm bảo cho khoản vay được thế chấp bằng: 01 BĐS tại thửa đất số: 172 + 184; tờ bản đồ số: 113; Tại địa chỉ: Khu Vĩnh Sinh, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số CO 275829, số vào sổ cấp GCN: CH 21948 do UBND thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 04/05/2019. Chi tiết theo hợp đồng thế chấp công chứng số: 9750, Quyển số 01.2019 TP/CC-SCC/HĐGD, ký ngày 11/10/2019 tại Văn phòng công chứng số 415 đường Trần Phú, phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Quá trình thực hiện hợp đồng, ông Bùi Quang Trung và bà Lê Thị Hằng đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ nên toàn bộ khoản vay nêu trên đã bị chuyển sang nợ quá hạn với mức lãi suất nợ quá hạn. Công ty chúng tôi đã nhiều lần đôn đốc, tạo điều kiện, tuy nhiên ông Bùi Quang Trung và bà Lê Thị Hằng vẫn không thực hiện đúng nghĩa vụ trả nợ.

Tạm tính đến ngày 21/04/2020 dư nợ của khoản vay nêu trên là: (Theo bảng kê tính lãi)

  • Nợ gốc:2,235,449,738 đồng
  • Nợ lãi:239,803,691 đồng
  • Nợ thẻ TD:118,790,729 đồng
  • Tổng cộng:2,594,044,158 đồng

Ngày 23/04/2020 Công ty chúng tôi đã có văn bản yêu cầu ông Bùi Quang Trung và bà Lê Thị Hằng trả nợ, bàn giao tài sản bảo đảm cho Công ty chúng tôi trước ngày 05/05/2020, tuy nhiên ông Bùi Quang Trung và bà Lê Thị Hằng đã không tự nguyện thực hiện.

Vì vậy, bằng văn bản này, Công ty chúng tôi thông báo sẽ tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm nêu trên để xử lý thu hồi nợ. Thời gian thu giữ: sau ngày 20/06/2020, trong quá trình thu giữ, nếu ông Bùi Quang Trung và bà Lê Thị Hằng chống đối, cản trở, gây mất an ninh, trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác, Công ty chúng tôi sẽ yêu cầu cơ quan công an và chính quyền địa phương xử lý theo quy định của pháp luật. ông Bùi Quang Trung và bà Lê Thị Hằng sẽ phải chịu các chi phí phát sinh liên quan đến việc thu giữ.

VPBank NEO