Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 31/08/2020

STT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A1282002

VPBANK LE THANH NGHI CDM

215 LE THANH NGHI, HAI DUONG, HAI DUONG

02203837815

20200811 15:13

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

2

A0158027

CONG TY TT PRO SPORT III

XOM 5, XA HONG THUAN, NAM DINH

2283834834

20200829 22:27

72h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A0132017

MAY BAC GIANG-LUC NAM I

TT DOI NGO, HUYEN LUC NAM, BAC GIANG

2043555565

20200829 09:48

72h

Dự kiến dừng hoạt động đến 04/9/2020

4

A0132018

MAY BAC GIANG-LUC NAM II

TT DOI NGO, HUYEN LUC NAM, BAC GIANG

2043555565

20200829 09:48

72h

Dự kiến dừng hoạt động đến 04/9/2020

5

A0102109

CONG TY CP TAP DOAN GIA DINH

KP1B, PHUONG AN PHU, THUAN AN, BINH DUONG

2743683979

20200830 09:50

51h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A0155009

ATM BAO BI DAI LUC DONG NAI

LO 4-4A DUONG SO 10, KCN HO NAI 3, TRANG BOM, DONG NAI

2513948958

20200830 08:09

31h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

7

A0158018

CONG TY MAY DONG THO

THON TANG, XA PHU CHAU, DONG HUNG, THAI BINH

2273642159

20200830 14:58

120h

Dự kiến dừng hoạt động đến 04/9/2020

8

A0242033

HOC VIEN BCVT

142 TRAN PHU, HA DONG, HA NOI

2462662577

20200830 01:59

38h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

9

A0242088

CTY GOSHI THANG LONG

KCN SAI DONG A, LONG BIEN, HA NOI

2439288880

20200830 01:09

39h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

10

A0242168

CONG TY TOYOTA HA DONG

977-979 QUANG TRUNG, PHUONG YEN NGHIA, HA DONG, HA NOI

2439288880

20200830 11:36

29h

Máy ATM đã hoạt động bình thường


VPBank NEO