Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 30/12/2020

STT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0242005

CONG AN HUYEN THANH OAI

93 TO 1, TT KIM BAI, THANH OAI, HA NOI

02435378701

20201217 10:40

 

Gia hạn thời gian dự kiến dừng hoạt động hết ngày 15/01/2021

2

A0242075

TRAI TAM GIAM SO 1

XUAN PHUONG, NAM TU LIEM, HA NOI

02462662577

20201226 21:08

91h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A0242092

CONG AN QUAN LONG BIEN

PHO VAN HANH, LONG BIEN, HA NOI

02439288880

20201229 11:12

24h

Máy ATM đã hoạt động bình thường


VPBank NEO