Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 29/11/2020

STT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0158012

CONG TY MAY VIET POWER I

XOM 2, HAI TAN, HAI HAU, NAM DINH

02283830545

20201128 19:23

90h

Dự kiến hoạt động lại 03/12/2020

2

A0242074

CONG AN QUAN CAU GIAY

62 NGUYEN VAN HUYEN, CAU GIAY, HA NOI

02462662577

20201127 20:30

73h

Máy đã hoạt động bình thường

3

A1302002

VPBANK PHUONG MAI CDM

75 PHUONG MAI, PHUONG PHUONG MAI

02435766092

20201128 12:08

44h

Máy đã hoạt động bình thường

4

A1221012

VPBANK THAI BINH CDM

259M LE QUY DON, THAI BINH

02273642159

20201128 21:45

90h

Dự kiến hoạt động lại 02/12/2020

5

A0242111

TRUNG TAM CANH SAT 113

40 HANG BAI, HOAN KIEM, HA NOI

02439288880

20201128 21:31

37h

Máy đã hoạt động bình thường

6

A0157003

BAO BI DAI LUC

CUM CN LOI BINH NHON

02723524524

20201127 05:35

70h

Máy đã hoạt động bình thường

7

A0102113

BIG C DI AN

TTTM BIG C DI AN, P. DONG HOA,TX DI AN, THU DAU MOT, BINH DUONG

02743683979

20201126 10:26

96h

Máy đã hoạt động bình thường

8

A0299001

VPBANK BEN NGU

66 TRAN PHUC NHAN, HUE, THUA THIEN HUE

02343959666

20201128 09:41

47h

Máy đã hoạt động bình thường

9

A1242171

CHO DONG XUAN CDM

CHO DONG XUAN, PHUONG DONG XUAN, HOAN KIEM, HA NOI

02439288880

20201127 17:54

65h

Máy đã hoạt động bình thường


VPBank NEO