Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 27/07/2020

STT

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ ATM

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

TOA NHA BINH DUONG SQUARE

NGA TU CHO DINH, THU DAU MOT

BINH DUONG

02743683979

20191213 10:12

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/7/2020

2

VPBANK NAM TU LIEM CDM

T1 THAP 1 DOLPHIN PLAZA, 28 TRAN BINH, NAM TU LIEM, HA NOI

02462873784

20200401 09:34

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/7/2020

3

VPBANK BA CHIEU CDM

341 LE QUANG DINH, PHUONG 5

BINH THANH, HO CHI MINH

2838210076

20200726 18:35

40h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

ATM CONG TY VIET DUC

AP 2, XA XUAN TAM

XUAN LOC, DONG NAI

2513948958

20200726 03:02

28h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

ATM VPBANK DONG ANH CDM

115-117 TO 09, KHOI 1B

DONG ANH, HA NOI

2439655202

20200726 02:38

31h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

CONG TY FOSTER I

01 DUONG 11,KCN DT-DV VSIP BAC NINH, TU SON, BAC NINH

2223893686

20200725 11:03

70h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

7

CONG TY FOSTER II

01 DUONG 11,KCN DT-DV VSIP BAC NINH, TU SON, BAC NINH

2223893686

20200725 11:08

70h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

VPBank NEO