Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 26/10/2020

STT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A1171004

VPBANK HA DONG CDM

TANG 1 CT1 LANG VK CHAU AU, KDT MO LAO, HA DONG, HA NOI

02439743861

20200925 14:32

840h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 30/10/2020

2

A0242165

CONG TY MAY XK DAI NGHIA

THON THO SON, TT DAI NGHIA, MY DUC, HA NOI

02439288880

20201024 10:04

47h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A1133055

VPBANK SO GIAO DICH CDM

34 HAI BA TRUNG, PHUONG TRANG TIEN, HOAN KIEM, HA NOI

02439288880

20201024 15:22

40h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A0133001

VPBANK SO GIAO DICH

34 HAI BA TRUNG, PHUONG TRANG TIEN, HOAN KIEM, HA NOI

02439288869

20201024 15:57

40h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A0221001

VPBANK THAI BINH

259M LE QUY DON, THAI BINH

02273642159

20201025 17:29

120h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 30/10/2020

6

A0242071

TOA NHA CT9 SUDICO

MY DINH, NAM TU LIEM, HA NOI

02439288880

20201024 13:10

46h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

7

A0102055

CTY DAI DUNG-LONG AN

AP BINH TIEN 2, XA DUC HOA HA, LONG AN

02838210076

20201009 11:42

720h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 11/11/2020

8

A0314001

VPBANK NGUYEN DU

163 NGUYEN CONG TRU, PHUONG BAC HA, HA TINH

02393685222

20201018 14:36

288h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 30/10/2020

9

A0199001

VPBANK BA DON

187 QUANG TRUNG, QUANG THO, BA DON, QUANG BINH

02323518989

20201018 19:27

288h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 30/10/2020

10

A1350003

VPBANK DA LAT CDM

89 PHAN BOI CHAU, PHUONG 1, DA LAT, LAM DONG

02633615577

 

 

Máy hoạt động bình thường

11

A0104001

VPBANK DA NANG

112 PHAN CHU TRINH

02363835090

20201027 16:24

48h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 29/10/2020

12

A0104006

CTY LOVEPOP DA NANG

X9-1,14B-11B,KCN HOAKHANH,P.HOAKHANHBAC, DA NANG

02363835090

20201027 16:55

48h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 29/10/2020

13

A0127001

VPBANK DIEN BIEN PHU

567 DIEN BIEN PHU, PHUONG HOA KHE, DA NANG

02363758939

20201027 16:54

48h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 29/10/2020

14

A0137001

VPBANK DONG DA

318 DONG DA, THANH BINH, DA NANG

02363835090

20201027 17:30

48h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 29/10/2020

15

A0195001

VPBANK NGUYEN TRI PHUONG

05 NGUYEN HUU THO, PHUONG HOA THUAN TAY, DA NANG

02363614607

20201027 16:42

48h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 29/10/2020

16

A0239001

VPBANK NUI THANH

429 NUI THANH, PHUONG HOA CUONG BAC

02363621371

20201027 15:31

48h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 29/10/2020

17

A0268001

VPBANK SON TRA

1094 NGO QUYEN, PHUONG AN HAI TAY

02363946797

20201027 15:41

48h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 29/10/2020

18

A0286001

VPBANK HAM NGHI

102-104 HAM NGHI, PHUONG THACH GIAN, DA NANG

02363575444

20201027 15:39

48h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 29/10/2020

19

A1104005

VPBANK DA NANG CDM

112 PHAN CHU TRINH, DA NANG

02363835090

20201027 16:37

48h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 29/10/2020

20

A1127002

VPBANK DIEN BIEN PHU CDM

567 DIEN BIEN PHU, PHUONG HOA KHE

02363758939

20201027 17:16

48h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 29/10/2020

21

A1268002

VPBANK SON TRA CDM

1094 NGO QUYEN, PHUONG AN HAI TAY, DA NANG

02363946797

20201027 16:28

48h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 29/10/2020

22

A1286002

VPBANK HAM NGHI CDM

102-104 HAM NGHI, PHUONG THACH GIAN, DA NANG

02363575444

20201027 17:32

48h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 29/10/2020

23

A0206001

AN PHU THINH PLAZA

52A TANG BAT HO, PHUONG LE LOI, BINH DINH

02563810028

20201027 16:56

48h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 29/10/2020

24

A0134001

VPBANK VY DA

212 NGUYEN SINH CUNG, PHUONG VY DA, THUA THIEN HUE

02343897171

20201027 17:36

48h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 29/10/2020

25

A0140001

VPBANK DONG BA

179 TRAN HUNG DAO, PHUONG PHU HOA, THUA THIEN HUE

02343814646

20201027 17:30

48h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 29/10/2020

26

A1105009

VPBANK HUE CDM

35 LY THUONG KIET, PHUONG PHU NHUAN, THUA THIEN HUE

02343814646

20201027 17:30

48h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 29/10/2020

27

A1134002

VPBANK VY DA CDM

212 NGUYEN SINH CUNG, PHUONG VY DA, THUA THIEN HUE

02343897171

20201027 17:30

48h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 29/10/2020

28

A1174002

VPBANK MAI THUC LOAN CDM

91 MAI THUC LOAN, PHUONG THUAN THANH, THUA THIEN HUE

02343545556

20201027 16:54

48h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 29/10/2020

29

A1259002

VPBANK PHU HOI CDM

64 HUNG VUONG, THUA THIEN HUE

02343943939

20201027 17:43

48h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 29/10/2020

30

A0259001

VPBANK PHU HOI

64 HUNG VUONG, THUA THIEN HUE

02343943939

20201027 17:30

48h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 29/10/2020

31

A0299001

VPBANK BEN NGU

66 TRAN PHUC NHAN, THUA THIEN HUE

02343959666

20201027 17:30

48h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 29/10/2020

32

A0105007

VPBANK HUE

35 LY THUONG KIET, PHUONG PHU NHUAN, THUA THIEN HUE

02343814646

20201027 16:34

48h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 29/10/2020

33

A0105008

VPBANK HUE

35 LY THUONG KIET, PHUONG PHU NHUAN

02343814646

20201027 16:34

48h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 29/10/2020

34

A0296001

VPBANK QUANG NAM

30-32 PHAN CHAU TRINH, PHUONG AN MY, QUANG NAM

0235383003

20201027 15:48

48h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 29/10/2020

35

A0381001

VPBANK HOI AN

523 HAI BA TRUNG, QUANG NAM

02353922003

20201027 15:27

48h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 29/10/2020

36

A1296003

VPBANK QUANG NAM CDM

30-32 PHAN CHAU TRINH, PHUONG AN MY, QUANG NAM

0235383003

20201027 16:16

48h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 29/10/2020


VPBank NEO